Cítrics

 

 

GRUP SANG                                                T.Sanguinelli  

Les flors són grans amb les anteres de color groc. Poden aparéixer fora de temporada, donant lloc a fruits distints quant a la grandària, color de la corfa (sense pigmentar) i menor contingut en suc, que recorden a les taronges Berna (grup blanques). Els ovaris són fusiformes. Els fruits d'este grup tenen la particularitat de tindre un pigment roig, hidrosoluble, de naturalesa antociánica que acolorixen la polpa i la corfa. La pigmentació no és uniforme, no existint correlació externa i interna. Tenen poques o cap llavor (entre 0 i 6 per fruit), poliembriónicas. L'estil o part d'ell sol romandre durant prou temps en el fruit. La recol·lecció es realitza a partir de gener.

Varietats Replega Sanguinelli Doble Fina Entrefina