Cítrics

 

 

GRUP  LLIMERES                                Llimera de Fi   

L'arbre és de grandària de xicotet a gran, obert i amb branques proveïdes d'abundants espines, sent els brots de color morat. Les fulles presenten el zenit agut i els marges fistonats. S'observen abundants flors hermafrodites i/o estamina-dónes per avortament més o menys complet del pistil. Els pètals tenen color moradenc en la seua cara externa. La llimera no té un període definit de floració, podent dir-se que si les condicions climatològiques li són favorables, florix durant tot l'any, i, per tant la maduració del fruit s'escalona de forma anàloga. L'ovari té forma de barril, està situat sobre un disc prominent i acabat en un estil gros caduc. Els fruits són ovalats amb un mamelón típic a la zona apical. La pell quelcom grossa de color groc. Les llavors són poliembriónicas.