Cítrics

 

 

GRUP  HÍBRID                                      Taronger Nova

En general, els arbres d'este grup es caracteritzen perquè són molt frondosos. Les flors són xicotetes amb les anteres de color groc i gran quantitat de grans de pol·len de color groc i molt viable. Normalment, a causa de la pol·linització encreuada, en plantacions pròximes de varietats compatibles, poden produir llavors i al seu torn ser pol·linitzades. Els fruits, de bon grandària, de color taronja a taronja rogenc, són molt atractius. La polpa és fundent, amb gran quantitat de suc i en general amb elevats continguts de sucres i àcids totals. La corfa, en la majoria de les varietats d'este grup, està molt adherida a la polpa i no presenta tendència a bufar-se. En alguns fruits sol observar-se a la zona estilar un xicotet melic o navel, afectant només a la corfa.