Cítrics

 

 

GRUP  LLIMES                                                  Eureka

EUREKA. L'arbre és vigorós, amb hàbit de creixement obert i poc espinós. És molt productiu i molt precoç a l'entrada en producció. El fruit és de grandària mitjana, de forma el·líptica o oblonga a vegades ovoide, amb mamelón apical xicotet i sense coll a la zona peduncular. Es pot dir que no té llavors i el període de recol·lecció es distribuïx al llarg de l'any. Depenent molt el seu reflorescència de la climatologia i de les tècniques culturals utilitzades. En les nostres condicions ambientals el gros de la recol·lecció s'efectua d'octubre a febrer.