COSTA D' AZAHAR
Paviment i Revestiment

La Indústria Ceràmica es troba en l'entorn de Castelló i pobles com L'Alcora,Onda,Ribesalbes,Vila-real. Es fabrica paviment, revestiment, escalons, sòcol,motlura,sanefa,llistells etc.